מילון מושגים: אלקטרוניקה ומערכות משובצות-מחשב

Altera - אלטרה. זהו שמה של אחת מיצרניות הרכיבים המתכנתים הגדולות בעולם. ולעיתים קרובות, כאשר איש חומרה אומר "אלטרה", הוא למעשה מתכוון לרכיב FPGA.

Brownout - זהו מנגנון הקיים במיקרובקרים ושמאפשר זיהוי מצב של נפילת-מתח, מתחת לסף מסוים. במקרה שהמנגנון מזהה מצב כזה, מופעלת פסיקה. מנגנון מהסוג הזה, מאפשר לממתכנת להגיב במקרים של ניתוק המתח למערכת. לדוגמה, המתכנת יכול לקבוע, שאם המתח למערכת נותק, ישמרו כל הנתונים שבזיכרון RAM, אל זיכרון Flash קטן (מן הסתם, אם המתח נותק, יש רק זמן קצר מאד, לשמור כמות קטנה של נתונים).

Common Anode - רכיב אלקטרוני, שמכיל רכיבים קטנים יותר וכל ההדקים החיוביים של הרכיבים הקטנים, מחוברים בינהם. לדוגמה: תצוגת  seven segment (שבע מקטעי לד, היוצרים את הספרה 8). בתצוגה זו, לפעמים מחוברים כל האנודות, של הלדים הפנימיות ואז היא נקראת תצוגה מסוג CA (אנודה משותפת).

Common Cathode - רכיב אלקטרוני, שמכיל רכיבים קטנים יותר וכל ההדקים השליליים של הרכיבים הקטנים, מחוברים בינהם. לדוגמה: תצוגת  seven segment (שבע מקטעי לד, היוצרים את הספרה 8). בתצוגה זו, לפעמים מחוברים כל הקתודות, של הלדים הפנימיות ואז היא נקראת תצוגה מסוג CC (קתודה משותפת).

Design reference (תכנון לייחוס) - זהו תכנון שלם של מעגל חשמלי, לרוב כולל סכמה ופירוט שיקולי תכנון. התכנון נעשה ביוזמת יצרנים של רכיבים או מכלולים אלקטרוניים ונמסר ללא עלות, ללקוחות פוטנציאליים. התכנון כולל פריט שהיצרן מוכר ועוד רכיבים והתקנים נפוצים מסביבו. הסכמה החשמלית ושיקולי התכנון המפורטים, משמשים את הלקוחות כבסיס ומאפשרים להם ליצור מערכות משלהם, המבוססות על הפריט שהיצרן מוכר. האינטרס של היצרן הוא כמובן, למכור כמה שיותר פריטים. לפיכך היצרן לרוב גם מעסיק מהנדסים, שתפקידם לספק תמיכה טכנית וייעוץ בחינם, ללקוחות שרוכשים כמויות משמעותיות של פריטים.

Dual Port RAM) DPRAM) - רכיב זיכרון גישה אקראית (RAM), בעל 2 פורטים של כתובת ו-2 פורטים של מידע. מאפשר לחבר שני רכיבים שונים, אל אותו זיכרון וכל אחד מהרכיבים יכול לקרוא/לכתוב, אל כל כתובת שהיא, בו-זמנית. שימוש ברכיב כזה, דורש מימוש של מנגנון סינכרון כלשהו, על-מנת לאפשר שימוש מיטבי ברכיב.

Open drain (מרזב פתוח) - סוג של מוצא (Output) ברכיבים אלקטרוניים. מוצא כזה, עשוי להתנהג כמו חיבור ישיר ל-GND, או לחילופין, כמו "רגל באוויר". השימוש העיקרי בסוג כזה של מוצא, הוא כשרוצים לחבר יחדיו, מוצאים של מספר רכיבים ובכל רגע נתון, רק אחד הרכיבים פעיל ומוצאו קובע את המצב בנקודה מסוימת. כל יתר הרכיבים שמחוברים במקביל, מתנהגים כמו "רגל באוויר" ולמעשה הם "שקופים" - אינם משפיעים כלל על המתח/זרם בנקודת החיבור.

Pull-up resistor - נגד משיכת-על. נגד שמוסיפים בין מבוא של רכיב לבין ה-VCC. נגד כזה, גורם לרמת "ברירת-מחדל" של מתח במבוא, כל עוד לא מסופק שום מתח אחר.

PWM - מודלציית (אפנון) רוחב פולס. שיטת מודולציה שבה רוחב פולס משמש לייצוג מידע. לדוגמה, ניתן להחליט שפולס ברוחב 10 מילי-שניות מייצג "1" ופולס ברוחב 20 מילי-שניות מייצג "0". לשיטה זו שימושים רבים גם בתחום בקרת-הספק, לרוב באופן כזה שרוחב פולס, קובע את כמות ההספק הנמסרת לעומס כלשהו.

Real time (זמן אמת) - כינוי לתחום שבו כל המערכות פועלות במסגרות זמן נוקשות ובמקרה שמערכת RT חורגת ממגבלת הזמן שהוגדרה עבורה, פעולתה נחשבת ל"כשלון" (כלומר עבודה לא תקינה).

Three state (מצב שלישי) - מושג זה מתאר מצב חשמלי, בנקודה כלשהי במעגל אלקטרוני (לרוב במוצא של רכיב מוכלל), שאינו "0" לוגי ואינו "1", אלא הוא מצב של "התנגדות גבוהה". כלומר, כשמוצא הרכיב במצב כזה, זה כאילו שאינו מחובר כלל אל אותה נקודה במעגל. זו תכונה שימושית, כשרוצים לחבר במקביל, מוצאים של מספר רכיבים.

Xilinx - זילינקס. החברה שהמציאה את ה-FPGA. מוכרת מאד בתחום הרכיבים המתכנתים. לעיתים קרובות, כאשר איש חומרה אומר "זילינקס", הוא למעשה מתכוון לרכיב FPGA.

Watchdog (כלב שמירה) - זהו מנגנון הקיים בהרבה מיקרובקרים ומאפשר מניעת מצב שהתוכנית נתקעת והמערכת מפסיקה להגיב לחלוטין. הרעיון הוא שיש טיימר שרץ קבוע בתוך המיקרובקר ואם הוא מגיע לערך מסוים (לדוגמה 0xFFFF), הוא גורם לאתחול (Reset) הבקר. המתכנת, צריך לדאוג שבכל פרק-זמן, באופן קבוע, יבוצע איפוס לכלב שמירה. אם התוכנית עובדת כמו שצריך, הטיימר כלב-שמירה, לא יופעל לעולם. אם התוכנית נתקעת בשלב מסוים, מסיבה כלשהי, הטיימר לא יקבל את האיפוס שלו ויגרום לאתחול המערכת, כך שהתוכנית תתחיל מהתחלה.

 [מאמר זה מתעדכן כל הזמן. רוצים לראות פה הסבר למושג מסוים?  שלחו אלינו אימייל]