מערכת לבדיקת שמיעה

הפרויקט המוצע: מערכת המאפשרת לבדוק יכולת שמיעתו של אדם. המערכת תבדוק את כושר השמיעה, בתדרים שונים ובעוצמות שונות, בכל אחת מהאוזניים ותספק מידע, לגביי יכולות השמע של הנבדק.
Hearing tester

עקרון הפעולה:

הנבדק יושב ליד המערכת ומרכיב על אוזניו אוזניות, שמחוברות ליציאת המערכת. מערכת הבדיקה, משמיעה באופן שרירותי, צלילים בתדר ובעוצמה משתנה, אל אחד הצדדים של האוזניות (ימין או שמאל). הנבדק צריך להרים את היד, בצד בו הוא שומע את הצליל. הבודק יודע באיזה צד נשמע הצליל ומתי (על-ידי 2 לדים, אחד מציין "ימין" והשני "שמאל") ולפיכך הוא יודע אם הנבדק אכן שמע את הצליל או שלא. הבדיקה נמשכת מספר דקות ובסיומה, יש לבודק תמונת-מצב, לגבי כושר השמיעה של הנבדק.

רכיבים עיקריים: מיקרובקר, תצוגת LCD אלפא-נומרית, טרנזיסטור מתאים המשמש כמגבר-שמע, או לחילופין, מגבר-שמע ברכיב מוכלל (ג'וק), אוזניות, לחצנים, לדים.

שיקולי תכנון:

  • להשתמש באוזניות בעלות כריות גדולות ככל האפשר, כדי "לסגור" את אוזן ולמנוע כניסת רעש חיצוני.
  • להתחיל את הבדיקה מעוצמה חלשה יחסית ולהגבירה בהדרגה. לא לספק צליל חזק אל אוזנו של הנבדק, כדי למנוע נזק אפשרי.
  • כמובן שהבדיקה כולה, חייבת להערך בחדר שקט ככל האפשר, ללא רעשים שעלולים להפריע למהלך הבדיקה ולאמינותה.
  • הצלילים צריכים להשמע עם השהייה "אקראית" בינהם (2 עד 10 שניות למשל), כדי למנוע מהנבדק "לצפות" לצליל הבא.
  • יש להשמיע את הצלילים, "בסדר אקראי", בכל פעם אל אוזן אחרת, כדי למנוע מהנבדק "לצפות" את הצליל הבא.

שיפורים אפשריים: ניתן לחבר את המערכת למחשב. למשל בעזרת חיבור טורי (RS2332). ניתן ליצור תוכנה שרצה ב-PC ומנהלת בסיס נתונים, ששומר את הפרטים והתוצאות של כל בדיקה (שם הנבדק, תאריך, ת.ז., תוצאות הבדיקה וכדומה) ומאפשרת לבדוק את יכולות השמיעה לאורך זמן, על-ידי הצגת טבלה או גרף, המתארים את תוצאות הבדיקות.

הקלות אפשריות: אין.

הפרויקט נשמע מעניין, אבל תרצו ליווי מקצועי?  ==> צרו קשר