מחולל אותות

הפרויקט המוצע: מחולל אותות, שמאפשר להוציא אותות שונים (בחירה בין אות סינוסי לבין אות מרובע לבין אות משולש). ניתן לבחור את תדר המוצא ואת האמפליטודה. המחולל יכול לשמש לניסויים שונים, או לשמש כחלק ממערכת, שזקוקה לאות מסוים, לצורך פעולתה.

Signal generator square scheme

המערכת מבוססת על מיקרובקר, אליו מחוברים תצוגת LCD ולוח מקשים. המיקרובקר שולח ערכים מתאימים אל ממיר דיגיטלי לאנלוגי (ADC), כך שבמוצאו של ה-ADC, יווצרו צורות הגלים הרצויות. הערכים שמרכיבים צורת גל ספציפית (למשל סינוס), שמורים בזיכרון לא-נדיף (כגון EEPROM). הבקר קורא את הערכים בזה אחר זה ושולח אותם אל ה-ADC. מוצא ה-ADC, מחובר לדרגת הגברה/חציצה, שמאפשרת לחבר את מוצא המחולל, אל מכשירים חיצוניים ולספק להם את האות שנבחר.

רכיבים עיקריים: מיקרובקר, תצוגת LCD, לוח-מקשים, ממיר מסוג DAC, מגבר המתאים לטווח תדרי האותות, שהמחולל אמור לספק.

שיקולי תכנון: יש לבחור מיקרובקר מתאים, בעל מקור-שעון מתאים ו-DAC מתאים, כדי שהמחולל יוכל לספק אותות, בתדרים הרצויים (תדר גבוהה יותר, דורש רכיבים מהירים יותר).

שיפורים אפשריים: אם הפרויקט כולל זיכרון לא-נדיף, שמחזיק את "צורות הגלים", אפשר להוסיף מצב, שמאפשר למשתמש, להכניס צורות גלים שרירותיות והמחולל ייצר את האות המתאים במוצאו.

 

הפרויקט נשמע מעניין, אבל תרצו ליווי מקצועי?  ==> צרו קשר