שעון-שבת דיגיטלי

הפרויקט המוצע: מערכת אלקטרונית, שמתפקדת בדומה לשעון-שבת מכני. כלומר, ניתן לכוון שעת התחלה ושעת סיום, של אספקת מתח לציוד ביתי. במערכת קיים שקע חשמל, שמאפשר לחבר אליו מכשיר חשמלי כלשהו.  בשעה שנקבעה, המערכת תספק מתח רשת למכשיר ותאפשר את פעולתו. כשתגיע שעת הכיבוי, השעון יפסיק את אספקת החשמל למכשיר וישבית את פעולתו.
במערכת משולב רכיב שעון מסוג DS1307, שמונה את הזמן. המשתמש יכול לכוון "שעת הפעלה" ו"שעת כיבוי" בעזרת הלחצנים המתאימים.

המערכת מבוססת על מיקרובקר שמחובר לטריאק דרך רכיב MOC. יש בה שקע חשמלי, כמו שיש בקיר של הבית, לשם נוחות החיבור של מכשיר חשמלי.
במצב "רגיל", התצוגה תראה את השעה הנוכחית. במצב כיוונון השעון-שבת, התצוגה תראה את זמן תחילת פעולת המכשיר החשמלי ואת זמן הסיום שלו.
יש לחבר במערכת, מספר לחצנים (2-3) על-מנת לאפשר כיוונון של השעון במערכת.

רכיבים עיקריים: מיקרובקר, טריאק/ממסר, MOC, תצוגה, לחצנים

שיקולי תכנון: 1. כדאי להוסיף לד שמציינת האם השעון-שבת במצב פעיל (לד דולקת) או שלא, על-מנת להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח-רשת בשקע החשמלי.

שיפורים אפשריים: -

 

הפרויקט נשמע מעניין, אבל תרצו ליווי מקצועי?  ==> צרו קשר