מתקשר מזוהה

הפרויקט המוצע: מערכת שמתחברת לקו הטלפון הביתי, אינה מעמיסה את הקו ולא מפריעה לשירותים בו בשום אופן. כשמישהו מתקשר אל קו הטלפון, המערכת קולטת את פרטי המתקשר דרך קו הטלפון ומציגה אותם בתצוגה.

Phone-Caller-ID

 

רכיבים עיקריים: מיקרובקר, תצוגת LCD, צי'פ לזיהוי מתקשר (Caller ID) ולחצנים על-מנת לאפשר דפדוף בשיחות אחרונות וכדומה.

שיקולי תכנון:להמנע מהעמסת קו הטלפון או הפרעה לשירותים הקיימים בו. מומלץ להשתמש ברכיבים מוכללים (IC), המיועדים לשימוש בקו הטלפון, לפי התקן הישראלי.

שיפורים אפשריים:

1. ניתן להוסיף אפשרות של שמירת "פנקס טלפונים" שמי במערכת וכשנכנסת שיחה, המערכת מחפשת את מספר הטלפון בפנקס ואם הוא נמצא, אז מוצג שמו של המתקשר.
2. ניתן לשמור את הפרטים של 5 השיחות האחרונות שנכנסו ולאפשר למשתמש "לדפדפף" בהם.
3. אפשר לחבר למערכת תצוגה גדולה יותר, למשל מסוג Seven Segment ולתלותה על הקיר וכך לקבל חיווי מאיר עיניים, של המספר המזוהה.

 

הפרויקט נשמע מעניין, אבל תרצו ליווי מקצועי?  ==> צרו קשר