ממשקי חומרה נפוצים

ממשקי חומרה נפוצים.

כשמתחברים לחומרה, יש מספר אפשרויות התחברות פופולריות. הטבלה להלן מפרטת את ממשקי החומרה הנפוצים ומציינת את שמות הסיגנלים הקיימים בכול ממשק:

שם הממשק סיגנלים בממשק (לא כולל קווי כח)
הערות
SPI

MISO (Master In Slave Out)

MOSI (Master Out Slave In)

SCLK (Serial Clock)

SS (Slave Select)

 משמש לתקשורת בין מעבד לרכיבים היקפיים וכן נפוץ ברכיבי זיכרון פלאש טורי
I2C

SCL (Serial Clock)

SDA (Serial Data)

 משמש לחיבור תקשורת בין רכיבים היקפיים במהירות נמוכה למיקרובקרים
JTAG

TCK (Test Clock)

TMS (Test Mode Select)

TDI (Test Data In)

TDO (Test Data Out)

ממשק שמשמש לבדיקות, תכנות ולדיבוג
RS-232 (UART)

Tx (Transmit)

Rx (Receive)

 משמש לתקשורת טורית. שימושי למטרת דיבוג. נפוץ מאוד בעולם החומרה. נפוץ ברוב המחשבים האישים (COM Port)
RS-485

D+ (non-inverting pin)

D- (inverting pin)

 תקשורת טורית. המידע עובר בשיטה דפרינציאלית
USB

D+ (non-inverting pin)

D- (inverting pin)

 המידע בממשק זה עובר בשיטה דפרנציאלית